? تاچ اسکرین مقاومتي 5 سيم
محصولات تاچ اسكرين تاچ اسکرین مقاومتي 5 سيم

تاچ اسکرین مقاومتي 5 سيم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بازگشت به صفحه اصلی

صفحات لمسي مقاومتي 5سيم :

Part NoSizeThickness Overall -mm
Tail ConnectorOutside Area L*W -mm
View Area L*W -mm
Active Area -mm
Download
2516 6.43 1.60 FPC / AMP-C 146.30 * 114.55 130.60 * 98.40 130.60 * 98.40 Download
2525w 7 1.50 FPC / AMP-C 166.00 * 105.00 154.40 * 92.10 154.40 * 92.10 Download
2536 10.11 1.40 FPC / AMP-C 235.00 * 143.00 226.32 * 128.88 223.72 * 126.28 Download
2526w 10.24 1.50 FPC / AMP-C 235.00 * 145.80 223.20 * 133.70 223.20 * 133.70 Download
2527 10.44 1.60 FPC / AMP-C 225.30 * 174.00 212.00 * 159.20 212.00 * 159.20 Download
2507 10.67 2.30 FPC / AMP-C 248.92 * 186.69 215.90 * 163.83 215.90 * 163.83 Download
2514 12.26 2.30 FPC / AMP-C 270.99 * 205.51 248.87 * 187.40 248.87 * 187.40 Download
2534 14.93 2.20 FPC / AMP-C 322.00 * 245.50 303.50 * 227.50 303.50 * 227.50 Download
2513 14.96 3.30 FPC / AMP-C 326.50 * 253.50 304.00 * 228.00 304.00 * 228.00 Download
2517 15.13 3.30 FPC / AMP-C 332.90 * 248.90 307.10 * 231.10 307.10 * 231.10 Download
2519w 15.42 3.30 FPC / AMP-C 344.00 * 222.00 332.20 * 207.60 332.20 * 207.60 Download
2522w 15.54 3.30 FPC / AMP-C 359.30 * 209.47 309.00 * 233.00 309.00 * 233.00 Download
2538 17.01 2.10 FPC / AMP-C 357.00 * 288.00 340.60 * 273.90 337.00 * 270.30 Download
2505 17.1 3.10 FPC / AMP-C 357.00 * 288.00 337.00 * 270.30 337.00 * 270.30 Download
2528 17.12 3.20 FPC / AMP-C 365.00 * 295.00 339.00 * 272.40 339.00 * 272.40 Download
2512 17.15 3.30 FPC / AMP-C 365.40 * 290.18 340.00 * 272.40 340.00 * 272.40 Download
2523w 18.54 2.30 FPC / AMP-C 430.37 * 254.60 410.80 * 230.40 410.80 * 230.40 Download
2511 19.09 3.30 FPC / AMP-C 404.20 * 330.00 378.50 * 303.00 378.50 * 303.00 Download
2535 21.58 3.20 FPC / AMP-C 495.60 * 292.20 477.64 * 269.11 477.64 * 269.11 Download
2521w 21.99 3.30 FPC / AMP-C 493.70 * 320.10 473.76 * 296.10 473.76 * 296.10 Download