? ماژول انتقال اطلاعات RS485
محصولات ماژولهاي انتقال اطلاعات ماژول انتقال اطلاعات RS485

ماژول انتقال اطلاعات RS485

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بازگشت به صفحه اصلی

ماژولهاي ورودي آنالوگ/ترموكوپل سري R-801X و I/M-701X:

8channel Thermistor Input and 6-channel Digital Output Module I-7005/M-7005
1channel thermocouple Input Module I-7011/I7011D/I-7011P/I-7011PD/M-7011/M7011D
8channel Analog Input Module I-7018BL/I-7018P
8channel Analog Input Module I-7018/I-7018R/M-7018/M-7018R
16channel Analog Input Module I-7018-16
10channel thermocouple Input Module I-7018Z/M-7018Z
8channel universal analog Input Module I-7019R/M-7019R
10channel universal analog Input Module M-7019Z
1channel analog Input Module I-7012/I-7012D/I-7012F/I7012FD
1channel transmiter Input with 7-segment LED Display I-7014D
8channel Analog Input Module I-7017/I-7017F/M-7017
10/20channel analog Input Module with high voltage protection I-7017Z/M-7017Z
8channel analog Input Module I-7017R/I-7017R-A5/M-7017R/M-7017R-A5
8channel current Input Module I-7017C/I-7017FC/I-7017RC/M-7017C/M-7017RC
16channel current Input Module M-7017MC-16
8channel true RMS Input Module M-7017RMS
1channel RTD Input Module I-7013/I-7013D/M-7013P/M-7013PD
6channel RTD Input Module I-7015/I-7015P/M-7015/M-7015P
2channel strain gauge Input Module I-7016/I-7016D/M-7016/M-7016D
8channel Analog/Thermocouple Input Module R-8018AB/R-8018ABPLUS
8channel Analog/Thermocouple Input Module R-8018A/R-8018APLUS
8channel Current Input Module R-8017NC/R-8017NCPLUS
1ch analog/hot resistance input & DI module R-8011/R-8011PLUS
1channel Analog Input,DI/O Module R-8012/R-8012PLUS
1Channel High-speed Analog Input Module R-8012F/R-8012FPLUS
2Ch 4 Wire Tensile Force(Strain Force) Input Module R-8016/R-8016PLUS
8Channel Analog Input Module R-8017/R-8017PLUS
16Channel Single End Analog Input Mod R-8017A
8channel Analog Input Module with Modbus R-8017B
8Channel Current Input Module R-8017C/R-8017CPLUS
8Channel High-speed Analog Input Module R-8017F/R-8017FPLUS
8Ch Analog Input/Thermocouple Input with high V Protection R-8017R/R-8017RPLUS
Economic 8channel Current Acquisition Module R-8017SC
Economic 8channel Voltage Acquisition Module R-8017SV
8channel Analog Input Module with Modbus R-8018B
8Ch Analog/ Thermocouple Input Module R-8018BL/R-8018BLPLUS
R-8018BL+dialing number on-off to setup Address R-8018ID/R-8018IDPLUS
8ch Analog Input/Thermocouple Input + filter R-8018RC/R-8018RCPLUS
8Channel Thermocouple Input Module R-8018T/R-8018TPLUS

 

ماژول خروجي آنالوگ سري R-802Xو I/M-702X:

1channel 12/16 bit analog output Module I-7021/I-7021P/M-7021A
2channel analog output Module I-7022/M-7022/M-7022A
4channel analog output Module I-7024/I-7024R/M-7024/M-7024R/M-7024L
8channel analog output Module M-7028/M-7028D
4ch analog output, 4ch digital input , 4ch digital output Module M-7024U/M-7024D
1channel Analog Output Module R-8021+/R-8021
2channel Analog Output Module R-8022+/R-8022
4channel Analog Output Module R-8024+/R-8024
4channel Analog Output Module with Modbus R-8024B

 

ماژول مولتی فانکشن سری  M-70XX:

4ch Analog input , 5ch DI , 4ch Relay output Module M-7002
8ch Analog input ,4ch Relay output Module M-7003
6ch Analog input ,2ch analog output ,3ch Digital input , 3ch Digital output Module M-7026
4ch Analog input 4ch Digital input , 4ch Digital output Module M-7024U/M7024D

ماژول ورودي RTD سري I-703X و R-803X:

3channel RTD Input Module M-7033/I-7033D/M-7033/M-7033D
1ch RTD Input Module  R-8031/R-8031A
3channel RTD Input Module R-8033+/R-8033A/R-8033
4channel RTD Input Module with Modbus R-8034+/R-8034
6channel RTD Input Module with Modbus R-8036+/R-8036

ماژول خروجی Open Collector/ورودی دیجیتال ایزوله Optic سري I-704X و R-804X:

13channel isolated digital output Module I-7042/I-7042D
16channel non-isolated digital output Module I-7043/I-7043D/M-7043/M-7043D
16channel isolated digital output Module I-7045(D)/M-7045(D)/I-7045(D)-NPN/M-7045(D)-NPN
4channel isolated digital input , 8channel isolated digital output Module I-7044/I-7044D
14channel isolated digital input Module I-7041(D)/I-7041P(D)/M-7041(D)/M-7041P(D)
14channel high voltage isolated digital input Module I-7041(D)-A5
+14ch isolated Digital Input Module  R-8041/R-8041
+13ch Isolated Open Collector Output Module  R-8042/R-8042
+16ch Non-isolated Open Collector Output Module  R-8043/R-8043
+4ch isolated Digital Input/8ch Open Collector Module  R-8044/R-8044

ماژول ورودی/خروجي دیجیتال ایزوله و غیر ایزوله سري R-805X:

16channel isolated digital output Module I-7050(D)/M-7050(D)/I-7050A/M-7045AD
8channel isolated digital input, 8channel isolated digital output Module I-7055(D)/M-7055(D)/I-7055(D)-NPN/M-7055(D)-NPN
8channel isolated digital input, 8channel isolated digital output Module M-7055U/M-7055UD
16channel isolated digital input Module I-7051(D)/M-7051(D)
8channel isolated digital input Module I-7052(D)/M-7052(D)
16channel non-isolated digital input Module I-7053(D)_FG/M-7053(D)
16channel isolated universal digital input/output Module M-7054(D)/M-7054P(D)
8channel isolated AC/DC digital input Module I-7058(D)/M-7058(D)
8channel isolated AC/DC digital input Module I-7059(D)/M-7059(D)
7ch TTL Level Digital Input/ 8ch Open Collector Output Module R-8050+/R-8050
16ch Dry Contact Digital Input Module R-8051+/R-8051
8ch Isolated DigitalInput Module R-8052+/R-8052
16ch Dry Contact Digital Input Module R-8053+/R-8053
16ch Isolated Digital I/O Module with LED Display and Modbus R-8055+/R-8055
12ch Digital Input/4Ch Collector Output Module R-8057+/R-8057

 

ماژول خروجي رله / دیجیتال ورودی ایزوله Optic سري I/M706X و R-806X:

4channel isolated digital input and 4channel Relay output Module I-7060(D)/M-7060(D)/M7060P/M7060PD
12channel power Relay output Module I-7061(D)/M-7061(D)
8channel isolated digital input and 3channel Relay output Module I-7063/I-7063D
8channel isolated digital input and 3channel AC SSR output Module I-7063A/I-7063AD
8channel isolated digital input and 3channel DC SSR output Module I-7063B/I-7063BD
4channel isolated digital input and 5channel Relay output Module I-7065(D)/M-7065(D)
4channel isolated digital input and 5channel AC SSR output Module I-7065A/I-7065AD
4channel isolated digital input and 5channel DC SSR output Module I-7065B(D)/M-7065B(D)
7channel PhotoMOS Relay output Module I-7066(D)/M-7066P(D)
7channel single Relay output Module I-7067(D)/M-7067(D)
4channel from A Relay output and 4channel from C Relay output  Module M-7068/M-7068D
4channel from A Relay output and 4channel from C Relay output  Module M-7069/M-7069D
4ch Isolated Digital Input/ 4ch Relay Output Module R-8060+/R-8060
4ch Isolated Digital Input/ 5ch Relay Output Module R-8065+/R-8065
8ch Relay Output Module R-8068+/R-8068
8ch Power Relay Output Module with Modbus R-8069+/R-8069

ماژول خروجي دیجیتال و شمارنده سريI-708Xو R-808X:

2channel counter/frequency input Module I-7080(D)/I-7080B(D)/M-7080(D)/M-7080B(D)
8channel isolated digital input and 3channel AC SSR output Module I-7083/I-7083D
8channel isolated digital input and 3channel AC SSR output Module I-7083B/I-7083BD
4/8channel counter/frequency/encoder input  Module M-7084
8channel PWM Output and 8channel High-speed Counter Module I-7088(D) /M-7088(D) /I-7088(D)/S  /M-7088(D)/S
2ch Frequency/Counter Input Module R-8080/R-8080+
2chFrequency/Counter Input Module R-8080D