? انواع کابل

انواع کابل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

کابل IDE 44/44 کوتاه
کابل IDE 44/44 کوتاه فلت


کابل IDE Master Slave چهل پین


کابل IDE 40/44/44


کابل IDE44/44/40


کابل IDE 44/44/40

کابل IDE 44/44 متوسط

کابل IDE 40/44 پاوردار

کابل فلاپی معمولی

کابل فلاپی پین ریز

کابل COMPORT


کابل برق مدل 110 ولتی


کابل دوقلوی USB براکتدار


کابل برق دوقلوی ساتا