امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فیلترهای مورد استفاده در چاپگرهای 86Duino 3D CORN PLA از نظر محیط زیست دارای درجه بالا هستند.

این رشته ها در وزن های 200 ، 500 و 1000 گرم در دسترس هستند.

رنگ های مختلف این رشته ها را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید: