سئوالات کلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Backplane چیست؟

به بردهای واسط که بین بردهای Full-size و بردهای توسعه قرار میگیرد و معمولا از پورتهایISA، PCI و PCIeبه صورت موازی استفاده میکند را Backplane گویند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

نحوه تشخیص اینکه ویندوز از کدام طریق بوت شده است، UFEI یا Legacy؟

RUN >msinfo32.exe> System Summary > BIOS Mode

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا در مادربردهای صنعتی امکان استفاده از کارتهای ISA, PCI و PCI-e وجود دارد؟

بله، اکثر مادربردهای صنعتی قابلیت توسعه دارند و میتوان تعداد زیدی از کارتهای توسعه بروی آنها استفاده کرد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا مادربردهای صنعتی بدون فن می باشند؟

بستگی به نوع برد دارد، ولی اکثر بردهای PC104 بدون فن می باشند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

DOM چیست؟

به حافظه های الکترونیکی میگویند که از پورتکل های IDE و   SATA  پیروی کرده و از سرعت بالاتری نسبت به هاردهای مکانیکی برخوردارند.

از آنجایی که این ماژولها مکانیکی نیستند در مقابل لرزش از مقاومت بالاتری برخوردارند .مدلهای صنعتی این ماژولها بازه ی دمایی بالاتری را پشتیبانی میکنند.