امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روش انتقال اطلاعات بر روی هاردهای الکترونیکی به چه صورت می باشد؟

به چند روش امکان پذیر است، یکی به روش واسطه ای، که حافظه روی برد PC104 قرار گرفته و با دیسک نوری یا فلش دیسک که به همان بردPC104متصل است اطلاعات روی آن کپی  میشود و روش دیگرکه بی واسطه بوده و بدین شکل است که  حافظه  را به یک  رابط که معمولا برد 0094 شرکت ICOP میباشد متصل کرد و از طریق رابط IDE  یا USB  اطلاعات را منتقل میکنیم