چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Backplane چیست؟

به بردهای واسط که بین بردهای Full-size و بردهای توسعه قرار میگیرد و معمولا از پورتهایISA، PCI و PCIeبه صورت موازی استفاده میکند را Backplane گویند.

بازدید: 263