چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا در مادربردهای صنعتی امکان استفاده از کارتهای ISA, PCI و PCI-e وجود دارد؟

بله، اکثر مادربردهای صنعتی قابلیت توسعه دارند و میتوان تعداد زیدی از کارتهای توسعه بروی آنها استفاده کرد.

بازدید: 258