چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نحوه تشخیص اینکه ویندوز از کدام طریق بوت شده است، UFEI یا Legacy؟

RUN >msinfo32.exe> System Summary > BIOS Mode

 

بازدید: 255