Print this page

انتقال اطلاعات

Project Description

Rate this item
(1 Vote)

در پروژه های صنعتی برای ارتباط بین کامپیوتر و سنسورها و کنترلرها به کارتهای انتقال داده نیاز میباشد.

این ماژولها بسته به درخواست خریدار به مواردی همچون سرعت و دقت و فاصله بستگی دارد

 PCI , PCIe , USB,RS23,RS485 این ماژولها در انواع کارت و ماژول از طریق پورتهایی مانند

 و ... موجود میباشند

Read 595 times