مادربورد صنعتی

Project Description

مادربرد های صنعتی بسته به نیاز خریداران در سایز ها و قابلیتهای مختلف قابل ارائه میباشند

برخی از این  مدلها عبارتند از :

fullsize , half size , pc104 , ...

Read 418 times