ابزار دقیق فن آوران - Displaying items by tag: data acquisition
یکشنبه, 23 شهریور 1399 07:35

انتقال اطلاعات

در پروژه های صنعتی برای ارتباط بین کامپیوتر و سنسورها و کنترلرها به کارتهای انتقال داده نیاز میباشد.

این ماژولها بسته به درخواست خریدار به مواردی همچون سرعت و دقت و فاصله بستگی دارد

 PCI , PCIe , USB,RS23,RS485 این ماژولها در انواع کارت و ماژول از طریق پورتهایی مانند

 و ... موجود میباشند

Published in انتقال داده