امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا مادربردهای صنعتی از تکنولوژی RAID را پشتیبانی میکنند؟

بله، بعضی از مادر بردهای صنعتی از RAID 0,1,5, 10 پشتیبانی میکنند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کابل ACPI در بردهای فول سایز چه کاربردی دارد؟

این کابل مربوط به کنترل پاور مادربرد می باشد که بوسیله آن می توان از روی برد فرمان خاموش و روشن شدن را اعمال نمود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سرعت بوت در کدام حالت نصب سریعتر است، AHCI یا IDE ؟

در حالت AHCI حالت بوت سریعتر میباشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بردهای Fullsize به چه بردهایی گفته میشود؟

بردهایی که از پورت ISA  و PCI دریک پورت با نام  PICMG 1.0 و پورت PCIe در یک پورت با نامPICMG1.3 بهره می برند و از طریق برد توسعه دهنده ای بنام Backplane  استفاده می شوند را Fullsize گویند.