امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بردهای VDX2 از چه نوع رَمی بهره می برند؟

از رَم های DDR2

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برد PC104 چیست؟

این بردهای کامپیوترهایی کوچک با توانایی بالا، جهت مصارف صنعتی ، آزمایشگاهی، و... میباشند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا از بردهای PC104 میتوان برای ارتباط با پورت ISA بهره برد؟

بله، در واقع پورت PC104 پورت فشرده شده و کوچکتر پورت ISA می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اندازه بردهای PC104

معمولا این بردها در اندازه 10 در 10 سانتی متر می باشند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بردهای VDX3 از چه نوع رَمی بهره می برند؟

از رَم های DDR3