امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدار ولتاژ جهت راه اندازی بردهای PC104 چقدر می باشد?

معمولا این بردها از ولتاژ 5 ولت جریان مستقیم (DC) با میزان مصرف پایین استفاده میکنند و بعضا از ولتاژ 12 ولت جریان مستقیم (  (DCهم بهره می برند.