چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا از بردهای PC104 میتوان برای ارتباط با پورت ISA بهره برد؟

بله، در واقع پورت PC104 پورت فشرده شده و کوچکتر پورت ISA می باشد.

بازدید: 261