امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا منبع تغذیه با فرم PC104 موجود میباشد؟

بله، این بردها مخصوص PC104  طراحی شده و دارای ورودی و خروجی های ولتاژ می باشد.