امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا از بردهای PC104در صنعت روبات هم میشود بهره برد؟

بله، به دلیل مصرف و حجم کم، طراحان ربات از این برد استفاده های فراوانی می برند .