چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بردهای VDX2 از چه نوع رَمی بهره می برند؟

از رَم های DDR2

بازدید: 266