امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا بردهای PC104 در گِریدهای صنعتی هم تولید میشود؟

بله، این بردها در رنجهای حرراتی -20oC ~ +70oCدرجه قابل استفاده هستندو عمدتا در محیطهای صنعتی بکار برده میشوند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

چراغ MTBF چیست؟

این LED مربوط به خطاهای پردازنده میشود و معمولا در صورت روشن شدن آن یا مدت زمان کارکرد پردازنده به اتمام رسیده یا اینکه بایوس دچار اشکال شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بردهای PC104 دارای چه پورتهایی می باشد؟

 این نوع برد از لحاظ پورت محدودیتی نداشته و تقریبا تمام پورتهایی که بر روی PC  موجود می باشد را دارند به انضمام GPIOT, LVDS, LCD و..

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا در بردهای PC104 پورت سریال با پورتکلRS485 یا RS422 موجود میباشد؟

بله، تقریبا تمام محصولات ما دارای چنین مشخصاتی می باشند.