امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا از بردهای PC104 میتوان برای ارتباط با پورت ISA بهره برد؟

بله، در واقع پورت PC104 پورت فشرده شده و کوچکتر پورت ISA می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا امکان اتصال ال سی دی به بردهای PC104 میباشد؟

بله، این اغلب این بردها داری پورت TTL  و LVDS می باشند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا از بردهای PC104در صنعت روبات هم میشود بهره برد؟

بله، به دلیل مصرف و حجم کم، طراحان ربات از این برد استفاده های فراوانی می برند .

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اندازه بردهای PC104

معمولا این بردها در اندازه 10 در 10 سانتی متر می باشند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا بردهای VDX , VSX، فضایی برای ذخیره سازی بروی برد را دارد؟

بله این بردها معمولا داری 4 مگابایت حافظه به صورتOnboard  می باشند که قابلیت بوت شدن را هم دارد.